KAYACAN HOLDiNG
Her%20Zaman%20Daha%20İleriye,%20Her%20Zaman%20Daha%20İyiye%20|%20Kayacan%20Holding
Her%20Zaman%20Daha%20İleriye,%20Her%20Zaman%20Daha%20İyiye%20|%20Kayacan%20Holding
Etik İlkelerimiz

Kayacan Holding, etik değerlere ve dürüstlüğe büyük önem veren bir kuruluşuz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, ortaklarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. İşte, iş yapış şeklimizi ve etik standartlarımızı yansıtan temel ilkelerimiz:

  1. Dürüstlük ve Bütünlük: Her zaman doğru ve dürüst olmaya, işimizi şeffaflık ve açıklıkla yapmaya kararlıyız. Yalan söylemek, yanıltıcı bilgi vermek veya sahtekarlık yapmak kabul edilemez.

  2. Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara değer katmaya odaklanıyoruz. Onların güvenini kazanmak ve sürekli olarak memnuniyetlerini sağlamak için çalışıyoruz.

  3. Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmalarını önlemek için şeffaf bir şekilde hareket ediyor ve çıkar çatışması durumlarını doğru bir şekilde ele alıyoruz. Müşterilerimizin ve ortaklarımızın çıkarlarını her zaman öncelikli tutuyoruz.

  4. Çevresel ve Toplumsal Sorumluluk: Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket ederek, doğal kaynakları korumayı ve toplumun refahına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

  5. Çalışan Hakları ve Adalet: Çalışanlarımızın haklarına saygı gösteriyor ve adil bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir iş yapma kültürünü destekliyoruz ve her türlü ayrımcılığı reddediyoruz.

  6. Hukuka Uygunluk: İşimizi yaparken yasalara, düzenlemelere ve kurallara uymak en temel prensibimizdir. Yasalara uygun olmayan herhangi bir faaliyeti desteklemiyor veya tolere etmiyoruz.

  7. Şeffaflık ve Raporlama: İşimizi şeffaflık ilkesiyle yürütüyor ve her türlü yolsuzluğu veya yanlış davranışı raporlamak için açık bir iletişim kanalı sağlıyoruz. Çalışanlarımızın dürüstlüğü ve etik değerlere bağlılığına olan güvenimiz tamdır.

Bu etik kurallar ve davranış ilkeleri, Kayacan Holding olarak iş yapma şeklimizi yönlendiren temel prensiplerdir. Her bir çalışanımızın bu ilkeleri benimsemesi ve uygulaması, şirketimizin başarısı ve sürdürülebilirliği için hayati önem taşır.